Здравейте,

Клуб "Флай Aкадеми" – Сливен има удоволствието да покани всички любители и състезатели на състезание ”Сливен 2012 целно кацане ” - в периода от 26 - 27.05.2012 г. включено в календара на Български Национален Аеро Клуб и носи точки за Националната Лига по Парапланеризъм дисциплина доцелно кацане. Събитието е регистрирано и ще се проведе съобразно правилата на FAI за състезания категория 2.

24 - 25.05.2012 г. са официални празници и почивни дни в България. Искаме да поканим всички летящи на организирано летене . Ще има осигурен транспорт от кацалкалките до стартовете.

Цени за 1 (едно) качване Синилка Газка мин. 10 – макс. 16 човека Джипове 5-6 човека
ниския старт 2 лв. 3 лв.
високия старт 5 лв. 6 лв.
Цени за качване на Глуфишево и Панаретово 2 лв.

Моля при желание за летене на 24-25.05. 2012 г. да попълните формата за устие(обикновена форма с Име, е-майл, телефон, вид на крило, държава), за да може ние да осигурим необходимия транспорт.


Даниела Димитрова a.k.a. DandiUpWelcome,

Club “Fly Academy” – Sliven has the pleasure to invite all fans and competitors to the “Sliven 2012 accuracy landing” competition – in the period 26-27.05.2012. It is included in the calendar of the Bulgarian National Aero Club and points are valid for the National Paragliding League in the discipline accuracy landing. The event is registered and will be held under the FAI rules for competitions category 2.

24.05.2012 and 25.05.2012 are official holidays and non-working days in Bulgaria. We would like to invite all flying people to an organized flying. There will be transportation provided from the landing spots to the take offs.

Prices per 1 (one) lift to Sinilka Small bus min 10 – max. 16 persons 4x4 jeeps 5-6 persons
Low take off 2 BGN 3 BGN
високия старт 5 BGN 6 BGN
Prices for a lift to Glufishevo and Panaretovo 2 BGN

If you wish to fly on the dates 24-25.05.2012, please fill in the participation form (a simple form with name, e-mail, telephone, type of wing, country) so we can provide the necessary transport.


Daniela Dimitrova a.k.a. DandiUpСтартове, програма и официални лица | Take offs, Schedule and Official persons

Основни стартове

 • Синилка – висок старт (З-ЮЗ)
 • Синилка – нисък старт (Ю-ЮИ)
 • Панаретовци – (С-СИ)
 • Глуфишево – (И–СИ)

Програма

24.05.2012 г.

 • Свободно летене и тренировъчен ден. За информация от къде ще се лети този ден , моля да се обадите на +359 899 82 59 26

25.05.2012 г.

 • 11:00 - 19:00 ч.- Свободно летене, тренировка, преглед на оборудването и настаняване в хотел ”Империа”
 • 16:30 ч. ще се проведе обучителен семинар за съдии в дисциплината целно кацане.
 • 18:30 ч. Отворена регистрация на състезателите в хотел ”Империа” конферентна зала.
 • 19:30 - 20:00 ч. Първи брифинг и открива на състезанието.

26 - 27.05.2012 г.

 • Състезателни дни, моля информирайте се за „Локалните правила”
 • Награждаване и закриване на състезанието

Официални лица

 • Главен съдия: Ивайло Богомилов
 • Сигурност и транспорт: Станимир Димитров и Калоян Стефанов
 • Отчитане на резултатите: Ивайло Богомилов
 • Лекар: Любомир Стоянов
 • Планински спасители: ПСС

Main take-off sites

 • Sinilka – high take-off (W-SW)
 • Sinilka – low take-off (S-SE)
 • Panaretovtsi – (N-NE)
 • Glufishevo – (E-NE)

Schedule

24.05.2012

 • Free flying and training day. For information from where we will fly on this day, please call +359 899 82 59 26

25.05.2012

 • 11:00 – 19:00 – fee flying, training, equipment check and accommodation – in hotel Imperia
 • 16:30 – a training seminar for referees in the discipline accuracy landing.
 • 18:30 – open registration of the competitors in Hotel Imperia, conference hall.
 • 19:30 – 20:00 – first briefing and opening ceremony of the competition.

26 - 27.05.2012

 • Competition days, please get informed about the local rules
 • Awards and closing ceremony

Official persons

 • Head judge: Ivaylo Bogomilov
 • Security, transport: Stanimir Dimitrov and Kaloyan Stefanov
 • Results reading: Ivaylo Bogomilov
 • Doctor: Lyubomir Stoyanov
 • Mountain rescue team: Mountain rescue Services

Такса за участие, изисквания, записване и участници | Participation fee, Requirements and Registration

Пилоти състезатели

Таксата за участие е в размер на 35 лева и включва:

 • транспорт до старта;
 • фланелка;
 • дневен пакет с храна и вода;
 • отчитане на резултати;

Може да заплатите регистрационната такса в деня на записване.

Изисквания към състезателите

 • Пълна екипировка за летене – парапланер, сбруя, запасен парашут, каска, подходящи обувки за летене, ръкавици.
 • Медицинска застраховка валидна за периода на състезанието. Ако пилота няма такава, при регистрацията си ще може да направи такава. Информация колко струва и какво включва застраховката ще обявим допълнително.

Pilots competitors

Participation fee is in the amount of 35 BGN and includes:

 • Transport to the take-off site
 • T-shirt
 • Daily food package and water
 • Results reading

You can pay the registration fee on the day of registration.

Requirements for the competitors

 • Full flying equipment – wing, harness, rescue, helmet, suitable flying shoes, gloves
 • Medical insurance valid for the period of the competition. If the pilot doesn’t have one, it is possible to do it upon registration. Information of the price and the services included in it will be additionally announced.

Онлайн регистрация | Online Registration

Моля, попълнете всички полета.

В поле детайли попълнете вид на парапланера (клас), име на клуб (ако членувате в такъв) и допълнителни детайли (ако има такива).

С Вас ще се свърже наш представител за потвърждение на регистрацията Ви.

Please fill in all fields.

Complete details in block form of a paraglider (class), club name (if you belong to one) and additional details (if any).

Our representative will contact you to confirm your registration.

Име и фамилия | Name and Family

Е-майл | E-mail

Телефон за контакт | Phone

Държава | Country

Детайли | Details


 

Участници | Participants

1. Daniela Dimitrova / Club Fly Academy - Sliven / Swing Axis5 

2. Klas Löfström / Club Njord SFK / Wing: MacPara Eden-3  

3. Деян Симеонов / Club Shumen XC / Element  

4. Ивайло Александров / Club - Клуб по делта и парапланеризъм Перник / Gradient Bright 4  

5. Dimitar Ralev / Club : Pernik /  Крило: Team 5 GreenB  

6. Ingegärd Larsson / Club: Njord SFK /

7. Claes-Åke Eriksson / Club: Njord SFK / MacPara Eden 3

8. Николина Илева / Клуб: Пара Делта - Благоевград / Крило: Gradient Golden 3  

9. STEFAN MILUSHEV / Клуб: PARADELTA- BLAGOEVGRAD /  

10. Мартин Вълканов / Клуб: Пара Делта - Благоевград / Крило: Axis Vega II  

11. Огнян Вълчев  / Клуб: ПАРА ДЕЛТА Благоевград / ICARO FORCE 2  

Настаняване | Accomodation

За настаняване на гостите, организаторите са договорили преференциални цени в два хотела в града: Хотел Империа*** и Хотел Спорт Палас ****

Моля, изпращайте заявки за настаняване на:

 • office@fly-academy.com
 • +359 899 82 59 26 Даниела Димитрова (Дънди)

For accommodation of the guests, organizers have negotiated preferential prices in two city hotels: Hotel Imperia*** and Hotel Sport Palace****.

Please send us your inquiries for accommodation at:

 • office@fly-academy.com
 • +359 899 82 59 26 Daniela Dimitrova

Хотел Империя *** | Hotel Imperia ***

10 спални, 31 двойни стаи и 7 апартамента
 • двойна стая – 36 лв.
 • спалня – 36 лв.
 • апартамент – при запитване

Цена: 18 лева на човек за нощувка.

Забележка: цената не включва закуска.

Допълнителни услуги:

 • Сауна - 5 лв.
 • Фитнес - 5 лв.
 • Вход басейн - 3 лв., шезлонг - 2 лв.
 • Игрище за футбол на малки вратички - наем 30 лв.

Повече информация за хотела тук

10 bedrooms, 31 double rooms and 7 apartments
 • Double room – 36 BGN
 • Bedroom – 36 BGN
 • Apartment – upon request

Price: 18 BGN per person per night

Note: breakfast is not included in the price.

Additional services:

 • Sauna - 5 BGN
 • Fitness - 5 BGN
 • Entrance fee for swimming pool - 3 BGN, lounge - 2 BGN
 • Playground for football on small doors - rent 30 BGN

More information here

Хотел Спорт Палас**** | Hotel Sport Palace ****

Хотелска част с общ капацитет 112 стаи, от които:
95 двойни стаи (с възможност за единично настаняване)
5 спални, 8 спални-студио и 4 студиа de-luxe
 • единична стая – 40 лв.
 • двойна стая – 54 лв.
 • спалня – 60 лв.
 • студио – 70 лв.
 • апартамент - 90 лв.

Забележка: цената не включва закуска.

Допълнителни услуги:

 • Вход басейн - 3 лв., шезлонг - 2 лв.
 • Игрище за футбол на малки вратички - наем 30 лв.

Повече информация за хотела тукHotel part with total capacity of 112 rooms:
95 double rooms (with option for one person accommodation)
5 bedrooms, 8 bedrooms-studio and 4 studios de-luxe
 • Single room – 40 BGN
 • Double room – 54 BGN
 • Bedroom – 60 BGN
 • Studio – 70 BGN
 • Apartment - 90 BGN

Note: breakfast in not included in the price.

Additional services:

 • Entrance fee for swimming pool - 3 BGN, lounge - 2 BGN
 • Playground for football on small doors - rent 30 BGN

More information here

© 2012 CyberOto Valid CSS!
Valid XHTML 1.0!